Top

Mühendislik ve DanışmanlıkMühendislik ve danışmanlık hizmetleri tesise ait tasarım prosesinin başından itibaren planlanması ve takibini kapsamaktadır.

 • Teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Proje ve tekliflerin teknik değerlendirmesi ve kontrolü
 • Süpervizörlük hizmetleri
 • İş programlarının çıkarılması
 • Prosedür ve iş sürecinin takibi
 • Hazırlanan çalışmaların derlenmesi ve teknik kontrolünün yapılması
 • Taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanması (Üretici, Yatırımcı ve Yüklenici firmalar arasındaki bilgi alışverişinin düzenlenmesi)
 • Proje boyunca saha takibi ve kontrolleri
 • Teknik toplantıların organize edilmesi
 • Trafo merkezleri TEİAŞ onay süreçlerinin yönetimi
 • Elektrik Santralleri ön proje ve kati proje ETKB onay süreçlerinin yönetimi
 • Otoprodüktör fiderleri EDAŞ onay süreçlerinin takibi
 • Lisanssız Elektrik Santralleri TEDAŞ/EDAŞ onay süreçlerinin takibi
WhatsappWhatsapp